AVÍS LEGAL:


  1. INFORMACIÓ GENERAL I TITULARITAT


En compliment amb el deure d'informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat d'Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, les dades d'informació general d'aquest lloc web es faciliten a continuació.


La titularitat d'aquest lloc web, www.rarbcn.cat, (en endavant, Lloc Web) l'ostenta:


Nom de titular: Ricard Agut i Riera

NIF: 38853696-A

Telèfon de contacte: 644 18 78 29

Correu electrònic: infor@rarbcn.cat


  1. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS


  1. OBJECTE


RAR BCN reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts (s'entén per Continguts l'aparença externa de les interfícies de pantalla, forma estàtica i dinàmicament, és a dir, l'arbre de navegació i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l'arbre de navegació) i Serveis (tots aquells serveis i/o recursos en línia) que en ell poguessin estar incorporats. El/la Usuari/a reconeix i accepta que en qualsevol moment RAR BCN pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc Web o l'accés dels mateixos.


El lloc web té caràcter lliure i és gratuït per als/les Usuaris/es que accedeixin al mateix.

Amb caràcter general l'accés i utilització del Lloc Web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa. No obstant això, la utilització d'algun dels Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant el registre previ del/de la Usuari/a.


  1. USUARI / A


Des que s'inicia la navegació pel lloc web, el/la Usuari/a, accepta totes les condicions establertes, així com les possibles modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.


L'accés a aquest lloc web, no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre RAR BCN i el/la Usuari/a.


El/la Usuari/a assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. 


Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de RAR BCN, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels/de les usuaris/es, independentment, de si la utilització és gratuïta o no.


  1. EXTENSIÓ DE RESPONSABILITAT


RAR BCN no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. RAR BCN farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc Web no fos cas interromput o que estigui lliure d'error.


RAR BCN no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix. En cap cas RAR BCN serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent, però limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.


  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Són propietat de RAR BCN, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com els elements continguts en el mateix. Seran, per tant, obres protegides pel ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Així doncs, qualsevol ús del Lloc Web o els seus Continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.


Està reservat exclusivament a RAR BCN, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de RAR BCN.


  1. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT


RAR BCN es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.


El present Avís Legal s'interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació del territori espanyol. RAR BCN i els/les usuaris/es, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a el dels jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús de la web.